Celem ubezpieczenia domów i mieszkań jest pokrycie strat materialnych jakie poniesiesz, gdy powstanie tak zwana szkoda. Na przykład stracisz dom oraz jego wyposażenie w wyniku pożaru bądź włamanie i dokonana kradzież pozbawi Cię Twoich wartościowych rzeczy.

Ubezpieczenia domów i mieszkań zazwyczaj proponujemy w formule pakietowej, jest wtedy kompleksowo i taniej.

Co może wejść w zakres takiego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych: budynku mieszkalnego lub mieszkania, mienia na zewnątrz (np. garażu, ogrodzenia, basenu, kortu) oraz wewnątrz budynku (w tym: stałych elementów wnętrz np. zabudowy kuchennej, instalacji oraz ruchomości, np. mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku). Ochrona obejmuje zjawiska takie jak powódź, pożar, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, osuwanie się ziemi, dewastację i inne.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji mienia wewnątrz budynku oraz ruchomości, w szczególności mebli, sprzętu AGD, sprzętu sportowego i elektronicznego, przedmiotów osobistego użytku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez nas, dzieci, zwierzęta domowe oraz czasem też pomoc domową. Szkody mogą być związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich lub wybranych domowników, obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamania, udar mózgu czy zawał serca), gwarantujące świadczenia z tytułu doznanego uszczerbku, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dzienne świadczenia szpitalne.

Asistans domowy obejmujący pomoc specjalistów (np. hydraulika, ślusarza, stolarza) w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Ubezpieczenie mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością – telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia).

Dodatkowo mamy ubezpieczenia w Naszej ofercie dla:

Dom w budowie.

To ubezpieczenie najczęściej jest tańsze od standardowego ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ceny jednak potrafią być bardzo rozbieżne, ponieważ ma na nie wpływ wiele czynników.

Ubezpieczenie domu w budowie jest polisą dobrowolną, ale tylko w przypadku, gdy jego budowę finansujemy z własnych środków. Jeśli korzystamy z pomocy finansowej banku, posiadanie ubezpieczenia domu w budowie jest koniecznością, a optymalną ofertę z atrakcyjną składką dostaniesz w Naszej Agencji.

Dom letniskowy

Potrzebujesz zabezpieczyć swój dom letniskowy od niespodziewanych sytuacji, w tym również od szkód powstałych w okresie, w którym go nie zamieszkujesz? Wykup w Naszej agencji ochronę dla domu letniskowego.