Polisa ubezpieczeniowa dla biznesu zawiera kompleksową ochronę nie tylko majątku firmy, lecz również przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności.

Taka polisa jest zazwyczaj szyta na miarę dla przedsiębiorcy, tak aby spełniała jego potrzeby, w optymalnym zakresie.

Może obejmować ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, zniszczeniem mienia przez pożar, huragan, gradobicie i inne warunku atmosferyczne.