Prowadzenie firmy wiąże się z odpowiedzialnością, a czasem ryzykiem. Dlatego wspieramy Cię w biznesie i zapewniamy bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twoim kontrahentom.

W naszej ofercie mamy dla Ciebie:

Gwarancje kontraktowe dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • innych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, np.: fundacji, stowarzyszeń, szkół oraz innych placówek oświatowych.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) wypłaci mu pieniądze. W takim przypadku będziesz miał obowiązek je zwrócić TU.

Dodatkowe gwarancje to:

 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Inne produkty finansowe to:

Gwarancje płatnicze:

 • Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (E-myto)
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Ubezpieczenia finansowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową, w sytuacjach gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru. Korzystające z ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwo uniknie znaczących strat