Po pierwsze. 

 1. Jeśli sprawcą jest obcokrajowiec to obowiązkowo wezwij policję, aby uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania. Protokół z policji zdecydowanie ułatwi Ci zgłoszenie szkody (niestety nie działa tu BLS czyli bezpośrednia likwidacja szkody jeśli masz taką opcję na polisie).
 2. Jeśli sprawcą jest mieszkaniec RP i możecie dojść do porozumienia to napiszcie wspólne oświadczenie o szkodzie i zgłoś to do ubezpieczyciela sprawcy, (chyba że masz polisę z BLS czyli bezpośrednia likwidacja szkód, wtedy możesz szkodę zgłosić do swojego Towarzystwa Ubezpieczeń).
 3. Jeśli odniesiesz obrażenia, ważne jest abyś jak najszybciej udał się do lekarza.
 4. Jeśli Ty jesteś sprawcą …. to patrz punkt 2
 5. Jeśli nie masz wspólnego oświadczenia o szkodzie to musisz zapisać na dowolnej kartce papieru: a) dane osobowe uczestników wypadku (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności), b) dane z polisy sprawcy (nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer polisy OC i KONIECZNIE okres ubezpieczenia, polisa musi być ważna!!!), c) dane ewentualnych świadków kolizji (wystarczą imiona i nazwiska oraz numer telefonu), d) dokładny opis zdarzenia z uwzględnieniem widocznych uszkodzeń poszkodowanego pojazdu – możesz narysować szkic sytuacyjny, e) podpisy kierujących pojazdami.

ILE MASZ NA TO CZASU? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 819 § 1) masz 3 lata od daty zdarzenia, choć w zależności od okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody, może się ten okres wydłużyć. Myślę, że może jednak lepiej jest zgłosić ją jak najszybciej

Po drugie.

Po zgłoszeniu przez: infolinię, stronę www towarzystwa ubezpieczeniowego, z pomocą swojego agenta ubezpieczeniowego, czekasz na Likwidatora Szkód Komunikacyjnych.

Zgłaszając szkodę bądź przygotowany: Przeczytaj likwidatorowi bądź uzupełnij dane na formularzu online z oświadczenia o wspólnym zdarzeniu drogowym i miej przygotowany swój nr konta, na który ma wpłynąć odszkodowanie – zdecydowanie przyśpieszy to likwidację szkody.

Po trzecie.

Kto dostanie odszkodowanie?

 1. Jeśli odniesiesz obrażenia ciała w wypadku,  to możesz wystosować roszczenie o odszkodowanie zarówno Ty jak i Twoi pasażerowie
 2. Jeśli Twój samochód uległ uszkodzeniu, to szkodę pokrywa ubezpieczyciel sprawcy.
 3. Jeśli w wypadku ucierpiały inne przedmioty np. laptop, telefon komórkowy, ubrania itp. to szkodę również pokrywa ubezpieczyciel sprawcy

Ważne jest abyś wiedział, że odszkodowanie możesz żądać jeśli:

 1. Masz obrażenia ciała i/lub straty finansowe (np. rozbity samochód)
 2. Miał miejsce logiczny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym wypadkiem drogowym a odniesionymi obrażeniami/stratami (musi być możliwe powiązanie obrażenia/straty z wypadkiem i związek ten musi być wystarczająco bliski).
 3. Musi powstać podstawa odpowiedzialności – to znajdziesz w ustawie o odpowiedzialności za pojazd.

Po czwarte.

Ile i za co możesz się domagać odszkodowania? Warto pamiętać, że odszkodowanie nie może być wyższe od wyrządzonej szkody, jego rolą jest jej wyrównanie.

Kodeks Cywilny jasno to komentuje: Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

PAMIĘTAJ: Odszkodowanie nie może być źródłem zysku!!!

WAŻNE!!! To po Twojej stronie jest przedstawienie dowodów i na Tobie ciąży obowiązek ograniczenia strat jakie powstały po szkodzie.

Zebrane dowody to mogą być między innymi:

 1. Aktualne i przyszłe wydatki związane z powstałym wypadkiem np. wizyty u lekarza, lekarstwa, przejazdy, koszt wynajmu samochodu zastępczego. PAMIĘTAJ – nie wystarczy powiedzieć, że na to wydałeś pieniądze, trzeba mieć na to rachunek.
 2. Trwały uszczerbek na zdrowiu. Zwykle decyduje o tym ZUS

Po piąte.

PAMIĘTAJ: Jeżeli specjalnie lub z powodu rażącej nieumyślności przyczyniłeś się do szkody, wówczas może to prowadzić do zmniejszenia kwoty odszkodowania.